21.08.2021 13:00
Weiche Flensburg 08 II
Weiche Flensburg 08 II
Weiche Flensburg 08 II
TSB Flensburg
TSB Flensburg
TSB Flensburg
21.08.2021 13:30
TSV Bordesholm
Bordesholm
Bordesho
TSV Bordesholm
Inter Türkspor Kiel
ITK
Türkspor Kiel
Inter Türkspor Kiel
21.08.2021 15:00
TSV Kronshagen
TSV Kronshagen
Kronsh.
TSV Kronshagen
TSV Altenholz
Alt
Altenholz
TSV Altenholz